Podiel slovenských výrobkov

Podiel slovenských výrobkov

Spoločnosť  COOP JEDNOTA GALANTA, spotrebné družstvo, so sídlom v Galante podľa § 12a) ods. 1, písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za I. polrok 2016 vo svojich prevádzkach … Čítať ďalej

Turnaj vo vybíjanej „O pohár predsedu COOP Jednota Galanta“ 2016

Turnaj vo vybíjanej „O pohár predsedu COOP Jednota Galanta“ 2016

Celoslovenský leták Supermarket

Celoslovenský leták Supermarket

Leták COOP Jednota GA

Leták COOP Jednota GA