Kontakt

Centrála COOP Jednota Galanta

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo Revolučná štvrť 953 924 14 Galanta IČO: 00168840 DIČ: 2020372343 IČDPH: SK2020372343 Družstvo zaregistrované v OR Okresného súdu v Trnave, oddiel Dr, vložka č.: 6/T

Sekretariát predsedu družstva / ústredňa

Tel.: 031/7805732 kl. 115 E-mail: sekretariat@ga.coop.sk

Prevádzkový úsek

Tel.: 031/7802835 kl. 118 E-mail: silvia.vrabelova@ga.coop.sk

Obchodný úsek

Tel.: 031/7802835 kl. 118 E-mail: obchod@ga.coop.sk

Personálny úsek

Tel.: 031/7805732 kl. 111 E-mail: personalne@ga.coop.sk

Finančný úsek

Tel.: 031/7805732 kl. 159 E-mail: financie@ga.coop.sk

Marketing

Tel.: 031/7805732 kl. 137 E-mail: marketing@ga.coop.sk

Nájmy

Tel.: 031/7805732 kl. 103 E-mail: najmy@ga.coop.sk

Zákaznícka linka

Tel.: 031/7805883 E-mail: linka@ga.coop.sk

Členské vzťahy

Tel.: 031/7805732 kl. 106 E-mail: clenske@ga.coop.sk