História

Potraviny

Myšlienka družstevníctva v regióne pôsobnosti je od COOP Jednoty Galanta o mnoho staršia a zaslúžil sa o to najmä Samuel Jurkovič, ktorý už v roku 1845 inicioval založenie Gazdovského spolku v Sobotišti. K výraznému rozvoju spotrebného družstevníctva na tomto území však došlo po roku 1918 v novo vytvorenej samostatnej Československej republike.

Najstaršie informácie o družstvách nájdeme v tomto regióne už v roku 1900, kedy v Tomašíkove vzniklo prvé potravné družstvo na území neskoršieho Galantského okresu. Myšlienka vzájomnej pomoci a podnikania presvedčila aj obyvateľov ďalších obcí a po tejto prvej lastovičke vznikli ďalšie potravné družstvá v Horných Salibách a Jelke /1903/ , Dolných Salibách /1904/, Mostovej /1905/, Veľkých Úľanoch /1906/, Hrubom Šúri, Kajali a Trsticiach /1907/, Sládkovičove, Topoľnici, Váhovciach a Abraháme /1909/, Kráľovej pri Senci /1910/, Čiernej Vode /1911/, Vozokanoch /1912/, Dlhej nad Váhom a Žihárci /1913/, Čiernom Brode a Réci /1916/, Tešedíkove a Seliciach /1919/, Galante /1920/ a napokon v Šali /1922/.

COOP Jednota Galanta bola založená na Slovensku v roku 1956, spojením štyroch mestských spotrebných družstiev. V tom čase sa používal názov Jednota spotrebné družstvo Galanta. Družstvo oficiálne vzniklo spojením štyroch mestských spotrebných družstiev Galanta, Šaľa, Sereď a Senec 24. mája 1953.