Spoločenská zodpovednosť

COOPJednota_nadácia

V roku 1953 Howard R. Bowen v knihe Social Responsibilities of the Businessman napísal: „Spoločenská zodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov usilovať sa o také stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú žiadúce z pohľadu cieľov a hodnôt našej spoločnosti.“

Naša činnosť je často krát spájaná nie len s podnikateľskou ale i s charitatívnou aktivitou – aktívne podporujeme dobročinné podujatia, detské domovy, školy, škôlky a športové kluby.

Záleží nám na našom regióne, na miestnej komunite, na spolupráci s miestnymi farmármi, organizáciami, spolkami, vzdelávacími inštitúciami, nemocnicami a preto pravidelne podporujeme ich činnosť a rozvíjame vzájomnú spoluprácu.

V spolupráci s Nadáciou COOP Jednota a COOP Jednota Slovenskom, každoročne oslovujeme školy, materské školy a rôzne centrá v regiónoch nášho pôsobenia, aby sa zapojili do projektu „Nech sa nám netúlajú“. Ich úlohou je vypracovať projekty, ktoré by prispeli k aktívnemu tráveniu voľného času detí. Tie najlepšie projekty vždy finančne podporíme.

Z Nadácie Jednota COOP, sa nám podarilo získať finančný príspevok určený na zakúpenia ureteroskopu s kamerou v hodnote 10 000 € pre Urologické oddelenie Nemocnice s poliklinikou sv. Lukáša v Galante. V minulosti sme tiež podporili Gynekologické oddelenie kúpou videokamery s digitálnym spracovaním v hodnote 8000 €, ktorá sa využíva pri vyšetreniach a operáciách pacientov. Veríme, že takto sa nám podarí prispieť k skorej diagnostike a včasnej liečbe mnohých ochorení.

Finančne tiež podporujeme organizácie a školy pri rôznych príležitostiach. V poslednom období sme finančne podporili Materském centru Bambuľkovo, Špeciálnu základnú školu v Galanta, Klub telesne postihnutých v Seredi a mnohých ďalším.