CashBack

cashback2

COOP Jednota Galanta sa snaží prispôsobovať novému trendu „platieb pod jednou strechou“. Pri využití služby cashback si zákazník pri platení platobnou kartou môže súčasne vybrať aj hotovosť. Funguje to presne ako bankomat, ibaže pri pokladni. Je to pre zákazníka komfortné, ak spolu s nákupom zaplatí šeky a zároveň si vyberie hotovosť.

Cashback je služba, ktorá držiteľovi platobnej karty umožňuje pri platbe kartou v obchode okrem samotnej platby vybrať aj hotovosť a to na miestach označených logom Cashback.

Výhody služby Cashback

  • platba za tovar a následný výber hotovosti sa uskutočnia na jednom mieste
  • výber hotovosti je bezpečný (overený PINom alebo podpisom), rýchly a pohodlný
  • umožňuje výber hotovosti aj pokiaľ nie je (v blízkosti) (k dispozícii) bankomat

Podmienky platby Cashback

  • podmienkou poskytnutia služby Cashback je, že vydavateľ platobnej karty túto službu umožňuje
  • platba za tovar musí byť v hodnote minimálne 5 €
  • maximálna výška vyberanej sumy cez Cashback je 50 € na jednu transakciu a započítava sa do denného limitu pre výber hotovosti