COOPkasa

Coop Kasa

Služba kasa je nová moderná služba, ktorá umožňuje platiť zákazníkom účty (poukazy, šeky, poštové poukážky, bankové zloženky) vydávané spoločnosťami, ktoré na základe nich prijímajú platby za svoje služby poskytnuté zákazníkom. Každá takáto spoločnosť sa stáva partnerom služby cookasa.

Služba kasa zákazníkovi umožní zaplatiť sumu uvedenú na účte vo všetkých predajniach COOP Jednota Galanta počas výhodných otváracích hodín a aj počas víkendov. Služba kasa umožňuje platiť svoje účty popri každodennom nakupovaní. Zákazník vybaví svoje každodenné nákupy a aj starostlivosť o domácnosť na jednom mieste.

Celý proces platenia účtov prostredníctvom služby kasa je založený na zosnímaní čiarového kódu, ktorý je vytlačený na účte a je až po pripísanie prostriedkov na platobný účet vydavateľa účtu garantovaný bankou. Potvrdenka z POS terminálu spolu s blokom z registračnej pokladne slúžia ako doklad o úhrade účtu. Účet je možné predložiť na úhradu ako súčasť bežného nákupu.

Platenie účtov je rýchle a jednoduché, rovnako ako platba za bežný nákup!

Poplatky

Zákazník platí spolu s uhradením účtu transakčný poplatok, ktorého výška je nasledovná:

Do hodnoty účtu 34,00 € vrátane 0,20 €
Od hodnoty účtu 34,01 € 0,33 €

Viac informácií o službe nájdete na webe COOP Jednota Slovensko. Zoznam podporovaných faktúr spoločnosťou UniCredit. V prípade otázok ohľadne služby Platba faktúr kontaktuje UniCredit Bank cez kontaktný formulár alebo zavolajte na bezplatné telefónne číslo: 0800 180 180.

Ak reklamujete platbu prosíme na reklamacie@unicreditgroup.sk alebo na ktorejkoľvek pobočke UniCredit Bank Slovakia, a.s. Aktuálny zoznam pobočiek UniCredit Bank nájdete na stránke banky.