Blog

Podpora lokálnych komunít

Nadácia COOP Jednota v spolupráci s partnermi projektu vyhlásila aj v roku 2020 výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci 4. ročníka projektu Program podpory lokálnych komunít.

Cieľom programu je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív, podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji za účelom naplnenia lokálnej potreby alebo riešenia problému. Cieľom programu je taktiež zvýšenie spokojnosti s kvalitou života miestnych a  regionálnych komunít, a to najmä formou poskytovania finančných prostriedkov v procese realizácie projektov z oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, podpory a rozvoja športu, podpory vzdelávania, ochrany a tvorby životného prostredia a i.

Aj  v tomto roku je výška finančného grantu na podporu víťazného projektu vo výške 6000€.

V rámci našej COOP Jednoty Galanta k nám tento rok prišlo 30 projektov z miest a obcí, kde pôsobí naše spotrebné družstvo. Do druhého kola nakoniec postúpili 3 projekty z mesta Galanta.

Do záverečného hlasovania postúpili tieto projekty:

  1. Modernizácia detského ihriska
  2. Tradičné bylinky nielen pre moderné gazdinky
  3. Zachovanie ľudových tradícií Slovenska prostredníctvom ľudových tancov a piesní v materskej škole

V druhom kole už o víťaznom projekte rozhodnú zákazníci všetkých troch predajní na území mesta Galanta (Supermarket na Sídlisku Sever, Supermarket v OD Mladosť a Potraviny na Parkovej ulici). V každej tejto predajni budú v termíne od 2.9. do 30.9.2020 umiestnené súťažné boxy s konkrétnym projektom a zákazníci prostredníctvom žetónov, ktoré obdržia po nákupe v danej predajni, môžu hlasovať za vybraný projekt. Projekt, ktorý získa najviac hlasov (súčet zo všetkých 3 predajní), získa grand 6000€ na svoju realizáciu.


Späť na zoznam blogov
Používaním týchto stránok súhlasíte s využívaním cookies. Viac informácií nájdete TU.