O nás

História

r.1845

Zrod družstevníctva
O myšlienku družstevníctva sa zaslúžil predovšetkým Samuel Jurkovič, ktorý už v roku 1845 inicioval založenie Gazdovského spolku v Sobotišti.

r.1900

Vznik družstevníctva v našom okrese
V našom regióne najstaršie informácie o družstvách nájdeme v roku 1900, kedy v Tomašíkove vzniklo prvé potravné družstvo na území neskoršieho Galantského okresu. Potom sa pridali ďalšie obce v Horných Salibách a Jelke /1903/ , Dolných Salibách /1904/, Mostovej /1905/, Veľkých Úľanoch /1906/, Galante /1920/ a napokon v Šali /1922/.

r.1953

Zrod Jednoty Galanta 1953
Zrodu Galantskej Jednoty, rovnako ako aj ostatných Jednôt na území Československa, predchádzali v rokoch 1949 – 1950 systémové politické kroky vlády a socializácia vnútorného obchodu. Jednota spotrebné družstvo Galanta (v tom čase sa používal tento názov) vzniklo spojením štyroch mestských spotrebných družstiev Galanta, Šaľa, Sereď a Senec 24. mája v roku 1953. (za 3 dni)

r.1960 - r.1989

Jednota Galanta 1960 - 1989
Najväčší rozvoj sme zažili v období rokov 1960 až 1989. Za toto obdobie sa z Jednoty Galanta stalo jedno z najväčších družstiev na Slovensku a predstavovalo jeden z najvýznamnejších subjektov z hľadiska zamestnanosti ako aj počtu členov. Rozsiahla investičná výstavba bola orientovaná do obcí, budovanie veľkých nákupných stredísk, ktoré zahŕňali nielen predajňu potravín, ale aj predajne priemyselného tovaru, textilu, obuvi, reštaurácie a pod. V tomto období boli vybudované obchodné domy v mestách Galanta, Šaľa a Sereď.

Družstvo rozšírilo okruh svojej činnosti o ďalšie oblasti a to veľkoobchod, predajne stavebnín, nákup poľnohospodárskych produktov, výrobu potravín, cukrárska, mäsová a lahôdkárska výrobňa, pekáreň, hotely, reštaurácie a taktiež sme prevádzkovali učňovské stredisko na výchovu budúcich predavačov. Tento intenzívny rozvoj spotrebného družstva trval až do konca roku 1989, kedy prišlo k výrazným politickým a hospodárskym zmenám v spoločnosti.

r.1989

Jednota Galanta a rok 1989 „NEŽNÁ REVOLÚCIA“
Udalosti, ku ktorým došlo po novembri 1989 zmenili všetko. Nikto nebol pripravený ... Prechod na trhové hospodárstvo negatívne ovplyvnil hospodárenie družstva. Nárast úrokových sadzieb na neuveriteľnú 30 % výšku pôsobil na družstvo likvidačne.

Napriek neprajným hlasom sa podarilo po prvých piatich rokoch realizovať projekt zoštíhlenia družstva, ktorý spočíval v likvidácií činností, z ktorých družstvo vykazovalo stratu a to najmä pohostinských a reštauračných zariadení a priemyselných predajní. Začali sme sa orientovať výlučne na potraviny s doplnkovým sortimentom.

Zákazník sa stával zo dňa na deň náročnejší začal požadovať širší sortiment, väčšie plochy a moderné prostredie. Aby sme zabezpečili jeho potreby začali sme zväčšovať predajné plochy na úkor skladových priestorov. Do konca roku 2000 bolo vytvorených 6 predajní kategórie SUPERMARKET nad 500m2. Celkový počet prevádzkových jednotiek sa postupne stabilizoval a v roku 2000 ich bolo 67.

r.2000

ZNOVUZRODENIE rok 2000
Naše družstvo sa v roku 2000 stabilizovalo a začalo rásť, stali sme sa silným hráčom na trhu. V roku 2001 sme odkúpili sedem predajní Zdroj Marketu a posilnili svoje postavenie na trhu vo svojom regióne.

V priebehu tohto obdobia sme sa ale predsa len museli vysporiadať s ďalšou novou výzvou a tou bol extrémne silný nástup zahraničnej konkurencie vo všetkých mestách. Začali sa masovo otvárať nové, moderné, veľké zahraničné hypermarkety a supermarkety a akoby to nestačilo, okolo roku 2004 na trh vstúpil diskontný reťazec, ktorý zákazníkov lákal na extrémne nízke ceny.

To donútilo všetky regionálne spotrebné družstvá na Slovensku, aby ešte viac spojili svoje sily a založili spotrebné družstvo COOP Jednota Slovensko, ktorá ich zastrešovala a uzatvárala dohody s dodávateľmi. Nezľakli sme sa a začal sa tvrdý boj o každého zákazníka.

V priebehu tohto obdobia sme napriek tvrdým podmienkam modernizovali a rozširovali svoju sieť o úplne nové moderné prevádzky v mestách a obciach ako napríklad v Sládkovičove, v Diakovciach, v Matúškove, v Pate, vo Vinohradoch nad Váhom, , v Zemianskych Sadoch a ďalších okolitých obciach.

súčasnosť

COOP Jednota Galanta v súčasnosti
Dnes so svojimi 76 modernými prevádzkami máme v tomto regióne dôležité postavenie a veľkú zodpovednosť voči svojim zákazníkom a okolitému prostrediu nielen v mestách, ale i na vidieku. Silno investujeme do rozvoja maloobchodnej siete, dokážeme sa chytiť každej príležitosti, dobre predvídame čoho výsledkom sú aj úspešne zvládnuté investičné projekty v Košútoch, Dvorníkoch, Ch. Grobe, Novej Dedinke, Eliášovciach, Kaplnej a v ďalších projektoch kde nechávame za nami časť našej práce na ktorú sme hrdí. Obrovské nasadenie, snaha, pracovitosť, nás všetkých vytvárajú oproti zahraničným reťazcom takú konkurenčnú výhodu, ktorú v dnešnej dobe vo veľkých sotva nájdeme.

COOP Jednota Galanta je slovenský reťazec, ktorý napriek zmenám v spoločnosti bol schopný postaviť sa na vlastné nohy a vzoprieť sa veľkým zahraničným reťazcom. To iba dokazuje, že myšlienka spotrebného družstevníctva na našom území je nadčasová a efektívna.

Napriek všetkým prekážkam a nástrahám, s ktorými sme sa museli vysporiadať, sa dnes radíme k najsilnejším obchodným reťazcom vo svojom regióne. Sme najsilnejší hráč na trhu v predaji potravín, zamestnávame vyše 700 zamestnancov, svojimi prevádzkami uspokojuje vo svojom regióne aj tých najnáročnejších zákazníkov a v našom sortimente nájdete najväčší podiel slovenských výrobkov od regionálnych dodávateľov.

Coop Jednota Galanta

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo je súčasťou najväčšieho slovenského systému obchodných reťazcov, ktorý sa zaoberá maloobchodným predajom potravinárskeho a doplnkového sortimentu. COOP Jednota je pojem so silnou tradíciou a výrazne prispieva k zamestnanosti nášho regiónu.

Naše poslanie

Našim cieľom je ponúknuť kvalitu, dostupnosť, chuť domova, naplnenie vašich potrieb, splnenie vašich túžob v priateľskej atmosfére a to všetko za dobré ceny v predajniach COOP Jednota Galanta. Chceme byť Vašim dobrým susedom, podporovať náš región a miestnu komunitu.

Naše ciele

  • Naším cieľom je ponúkať pre všetkých zákazníkov v regióne pôsobenia nášho družstva kvalitné domáce potraviny s dôrazom na ich čerstvosť, tradičnú chuť a prospešnosť zdraviu.
  • Uspokojovať bežné a sezónne potreby zákazníkov, v sieti aj pešo dostupných predajní.
  • Vytvoriť príjemnú atmosféru v predajniach s priateľskými pracovníkmi a z takto získaných zdrojov naďalej pomáhať občanom tohto regiónu v rozvoji ich záujmov a napĺňaní ich túžob.
  • Vytvárať kvalitné pracovné podmienky pre zamestnancov a členov družstva
  • Chrániť životné prostredie i prostredníctvom našich regionálnych dodávateľov.

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo je súčasťou najväčšieho slovenského systému obchodných reťazcov, ktorý sa zaoberá maloobchodným predajom potravinárskeho a doplnkového sortimentu. COOP Jednota je pojem so silnou tradíciou a výrazne prispieva k zamestnanosti nášho regiónu.

Používaním týchto stránok súhlasíte s využívaním cookies. Viac informácií nájdete TU.