Služby

Naše služby

coop kasa
Coop kasa
dobíjanie kreditu
Dobíjanie kreditu
coop poukazky
Nákupné poukážky

Cashback

coop cash back

COOP Jednota Galanta sa snaží prispôsobovať novému trendu „platieb pod jednou strechou“. Pri využití služby cashback si zákazník pri platení platobnou kartou môže súčasne vybrať aj hotovosť. Funguje to presne ako bankomat, ibaže pri pokladni. Je to pre zákazníka komfortné, ak spolu s nákupom zaplatí šeky a zároveň si vyberie hotovosť.

Cashback je služba, ktorá držiteľovi platobnej karty umožňuje pri platbe kartou v obchode okrem samotnej platby vybrať aj hotovosť a to na miestach označených logom Cashback.

Výhody služby Cashback

  • platba za tovar a následný výber hotovosti sa uskutočnia na jednom mieste
  • výber hotovosti je bezpečný (overený PINom alebo podpisom), rýchly a pohodlný
  • umožňuje výber hotovosti aj pokiaľ nie je (v blízkosti) (k dispozícii) bankomat

Podmienky platby Cashback

  • podmienkou poskytnutia služby Cashback je, že vydavateľ platobnej karty túto službu umožňuje
  • platba za tovar musí byť v hodnote minimálne 5 €
  • maximálna výška vyberanej sumy cez Cashback je 50 € na jednu transakciu a započítava sa do denného limitu pre výber hotovosti

Coop kasa

coop kasa

Čo to je?

Služba coopkasa zákazníkovi umožní zaplatiť sumu uvedenú na faktúre vo vybraných predajniach COOP Jednota počas výhodných otváracích hodín a aj počas víkendov. Služba coopkasa umožňuje platiť svoje faktúry popri každodennom nakupovaní. Zákazník vybaví svoje každodenné nákupy a aj starostlivosť o domácnosť na jednom mieste.

Ako to funguje?

Celý proces platenia faktúr prostredníctvom služby coopkasa je založený na zosnímaní čiarového kódu, ktorý je vytlačený na faktúre a je až po pripísanie prostriedkov na platobný účet vydavateľa faktúry garantovaný bankou. Potvrdenka z POS terminálu spolu s blokom z registračnej pokladne slúžia ako doklad o úhrade faktúry. Faktúru je možné predložiť na úhradu ako súčasť bežného nákupu.

Aké typy faktúr môžem zaplatiť?

Zákazník môže predložiť poštové zloženky, peňažné poukazy a faktúry vystavovateľov podľa prílohy nižšie. Typické sú platby faktúr dodávateľov elektriny, vody, poisťovní alebo kozmetických spoločností. UniCredit Bank priebežne rozširuje zoznam vystaviteľov faktúr tak, aby zákazníci mohli zaplatiť všetky svoje faktúry na jednom mieste. Zákazník môže predložiť na zaplatenie všetky faktúry a pokladník overí či UniCredit Bank danú faktúru podporuje. Zákazník si nemusí vopred zisťovať, ktoré faktúry môže v COOP Jednote zaplatiť. 

Poplatky

Za každú platbu faktúry zaplatí zákazník poplatok 80 centov spolu so sumou faktúry. V prípade ak zákazník zaplatí viacero faktúr dostane jednu potvrdenku a osobitne uvedenú každú platbu a k nej prislúchajúci poplatok.

Kompletný zoznam partnerov

Zoznam partnerov (.xlsx)


Dobíjanie kreditu

coop dobíjanie kreditu

Jednou zo služieb, ktoré poskytuje COOP Jednota Galanta vo všetkých našich prevádzkach priamo pri pokladni, je dobíjanie kreditu v mobilných telefónoch. Stačí ak zákazník oznámi pokladníčke sumu o ktorú chce navýšiť kredit, zadá dobíjané telefónne číslo do platobného terminálu, potvrdí ho a v priebehu niekoľkých minút má kredit zvýšený o požadovanú čiastku.

Dobíjanie kreditu mobilného telefónu - TOP UP, umožňuje rýchle a efektívne dobitie predplatených kariet mobilných operátorov Slovak Telekom, Orange Slovensko, Fun Fón a Telefónica O2 Slovakia priamo pri pokladni v každej predajni COOP Jednota Galanta.


Nákupné poukážky

coop poukážky

COOP Jednota GALANTA ponúka nákupné poukážky v hodnote 5 € a 20 €. Poukážky môžete použiť ako darček pre vašich blízkych či zamestnancov. Nákupnými poukážkami je možné platiť vo všetkých predajniach COOP Jednoty.

Je možné ich použiť pri nákupe ľubovoľného druhu tovaru, vrátane alkoholu a cigariet. V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom emailovej adresy silvia.vrabelova@ga.coop.sk alebo sa informujte priamo v ktorejkoľvek našej predajni.

Používaním týchto stránok súhlasíte s využívaním cookies. Viac informácií nájdete TU.